Heavy Metal Tour in North Central Wisconsin

FOR IMMEDIATE RELEASE: September 30, 2014 46 Manufacturers to Participate in Heavy Metal Tour in North Central Wisconsin Media Release Stevens Point, WI. – Nearly 3000 8th grade students from 30 School Districts will be participating in the 3rd Annual North Central WI “Heavy Metal Tour” on October 8, 2014. In conjunction with 46 manufacturing […]